Sportagen+ -opinions, komentáre, cena,

Táto dohoda je uzatvorená medzi vami jednotlivca a správu online zdroj internetový obchod Užívateľ – fyzická osoba vo veku, ktorý je schopný svojimi činmi získať občianske práva a na ich realizáciu samostatne, a schopnosť ich konanie vytvoriť pre seba občianske cla, samostatne vykonávať, a byť zodpovedný v prípade poruchy, súhlasiť s podmienkami tejto užívateľskej zmluvy …